Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Biologická terapia karcinómu hrubého čreva a konečníka
Tomáš Šálek
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2010
Kolorektálny karcinóm patrí medzi najčastejšie malignity. Dominantnou liečebnou metódou aj v súčasnosti zostáva chirurgická terapia. V systémovej terapii zastáva stále významnejšie miesto, popri konvenčnej chemoterapii, cielená biologická terapia, ktorej hlavnými predstaviteľmi sú preparáty Cetuximab, Bevacizumab a Panitumumab.
kolorektálny karcinóm chirurgia chemoterapia biologická terapia Cetuximab Panitumumab Bevacizumab
Interná med. 2010; 10 (1): 25-27
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by