Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Biomarkery osteoartrózy
Mária Stančíková, Jozef Rovenský, Roman Stančík
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2014
Osteoartróza (OA) je progresívne ochorenie charakterizované deštrukciou chrupky, zmenami subchondrálnej kosti, rôznymi stupňami synovitídy a zhrubnutím kĺbového puzdra. Primárne postihuje kolená, bedrové kĺby, chrbticu, drobné kĺby rúk a členky. S vekom sa výskyt zvyšuje a postihuje približne dvakrát viac žien ako mužov. Diagnóza OA je založená na klinických a rádiologických zmenách. Degradácia chrupky sa však zjavuje oveľa skôr, ako to možno detegovať rádiograficky. Vynakladá sa preto veľké úsilie na získanie spoľahlivejších a citlivejších biomarkerov, ktoré by umožnili včasnú diagnózu OA, umožnili by monitorovať progresiu choroby a sledovať odpoveď pacienta na liečbu. Táto práca sumarizuje výsledky skúmania biomarkerov, doposiaľ opísaných a testovaných, ich aplikáciu a limitáciu pri manažmente OA.
osteoartróza biomarkery využitie
Interná med. 2014; 14 (2): 64-69
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by