Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Onkologická urológia
Bioptické vyšetrenie prostaty i. punkčná biopsia, transuretrálna resekcia a radikálna prostatektómia
Karol Kajo
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2005
Autor predkladá možnosti bioptickej diagnostiky prostatických lézií v punkčnej biopsii, transuretrálnej resekcii prostaty a radikálnej prostatektómii. Súčasne predstavuje zásady spracovania, základné kritériá, interpretáciu patologických nálezov a okruh problémov pri jednotlivých formách materiálov. Tieto poznatky by mali byť využité pri tvorbe štandardov bioptického vyšetrenia prostatických lézií.
prostata histológia biopsia
Klin. urol. 2005; 1 (1): 8-11
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by