Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Klinická farmakológia
Budúcnosť farmakoterapie dyslipidémií
Ľubomíra Fábryová
Tento článok bol publikovaný v čísle 6/2012
Prevencia aterotrombotických komplikácií je zameraná na modifikáciu rizikových faktorov aterotrombózy prostredníctvom liekov podporovaných EBM (evidence based medicine) – aspirín a/alebo klopidogrel, β-blokátory, ACE inhibítory a statíny. Avšak napriek intenzívnemu manažmentu konvenčných rizikových faktorov aterosklerózy ostáva reziduálne kardiovaskulárne a cerebrovaskulárne riziko stále vysoké. Toto všetko vedie k ďalšej snahe ovplyvniť prognózu vysokorizikových pacientov vývojom nových hypolipidemík, ktoré môžu byť zamerané tak na ovplyvnenie aterogénnych lipoproteínov (inhibítory squalénsyntázy, MTP inhibítory, antisense oligonukleotidy pre apo B, anti-PCSK9 monoklonálne protilátky), ako aj na ovplyvnenie metabolizmu antiaterogénnych HDL častíc (CETP inhibítory, agonisty LX receptora, agonisty PPAR-α, agonisty PPAR-β/δ, inhibítory endotelovej lipázy, apo A-I mimetické peptidy).
inhibítory squalén syntázy MTP inhibítory antisense oligonukleotidy pre apo B anti-PCSK9 monoklonálne protilátky CETP inhibítory agonisty LX receptora agonisty PPAR-α agonisty PPAR-β/δ inhibítory endotelovej lipázy apo A-I mimetické peptidy
Interná med. 2012; 12 (6): 254-260
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by