Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Zo zahraničnej literatúry
Budúcnosť urológie
Paul Abrams, Maurizio Brausi, Stefan Buntrock, Thomas Ebert, Hashim Hashim, Hans-Göran Tiselius, Jean-Jacques Wyndaele
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2013
Tento článok bol napísaný v období ekonomického útlmu, ktorý sa odzrkadlil aj vo financovaní zdravotníctva. Cieľom dokumentu je vytýčiť cestu, ktorá by viedla k upevneniu pozície Európskej urologickej spoločnosti (EAU), ako garanta špičkovej zdravotnej starostlivosti v Európe, ktorá by následne mohla slúžiť ako vzor pre ostatný svet. Budúcnosť urológie závisí od zdokonaľovania výučby a školení, ktoré povedú k zlepšovaniu kvality starostlivosti o urologických pacientov s dôrazom na individuálny prístup. Individuálny prístup je v urológii čoraz dôležitejší.
Klin. urol. 2013; 9 (1): 6-12
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by