Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Experimentálna urológia
Ca ix predstavuje klinicky významný biomarker asociovaný s nádormi obličiek
Martina Takáčová1,2, Mária Bartošová1, Miriam Zaťovičová1, Lucia Škvarková1, Jaromír Pastorek1, Silvia Pastoreková1, Ján Breza3
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2011
Napriek tomu, že nové biologické a klinické poznatky o nádoroch obličiek neustále pribúdajú, manažment onkologických pacientov aj naďalej zostáva problematický. Významný prelom síce predstavuje zavedenie cielených terapeutík, ktoré majú výrazne lepší terapeutický efekt než konvenčná terapia, ďalší pokrok však možno dosiahnuť iba pomocou identifikácie a validácie relevantných biomarkerov na racionálnu stratifikáciu pacientov a voľbu vhodnej liečebnej stratégie. Cieľom prezentovanej štúdie je objasniť klinický význam anhydrázy IX kyseliny uhličitej (CA IX, z angl. carbonic anhydrase IX), ktorá je úzko viazaná s obličkovými nádormi a má zjavný diagnostický, prognostický, ako aj terapeutický potenciál.
CA IX nádory obličiek biomarker
Klin. urol. 2011; 7 (1): 28-32
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by