Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Čaj a pečeň – nie je všetko tak, ako sa zdá!
Iveta Kališová
Tento článok bol publikovaný v čísle 11/2018
Nealkoholové tukové pečeňové ochorenie (NAFLD) je najčastejšie ochorenie pečene, ktoré postihuje 25 – 30 % celkovej populácie a jeho výskyt sa dramaticky zvyšuje. Environmentálne faktory, ako je nevhodná strava, fyzická nečinnosť a nadmerné užívanie liekov, prispievajú k progresii NAFLD do fibrózy a cirhózy pečene a v niektorých prípadoch do hepatocelulárneho karcinómu. Predpokladá sa priaznivý vplyv čaju a bylinných zmesí na liečbu ochorení pečene. Výsledky klinických skúšok však nie sú presvedčivé a dokonca je opísaných nemálo prípadov poškodenia pečene v dôsledku nadmernej konzumácie čaju alebo bylinných extraktov.

Tea and liver – all is not what it seems!
Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) is is the most prevalent hepatic disorder affecting 25 – 30% of the total population, and seems to increase dramatically. Environmental factors including inappropriate diets, physical inactivity, and drug abuse cause progression of NAFLD to liver fibrosis, cirrhosis and hepatocellular carcinoma. The beneficial effects of tea and herbal mixtures on the treatment of liver disease are anticipating. However, the results of the clinical trials are not convincing and even a lot of cases of liver damage are described as a result of excessive consumption of tea or herbal extracts.
Keywords: tea, liver, herbal extracts, liver disease
čaj pečeň bylinné extrakty ochorenia pečene
Interná med. 2018; 18 (11): 472-473
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by