Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Kazuistiky
Cholecystoduodenálna fistula ako komplikácia chronickej kalkulóznej cholecystitídy – kazuistika
Peter Kružliak, Eva Čičmancová, Jozef Konečný
Tento článok bol publikovaný v čísle 12/2009
Cholecysto-duodenálna fistula je raritnou komplikáciou kalkulóznej cholecystitídy s nešpecifickým klinickým obrazom a priebehom. V symptomatológii dominuje abdominálna bolesť charakteru biliárnej koliky, nauzea, zvracanie, epizódy rekurentných akútnych cholecystitíd/cholangoitíd s febríliami, ďalej sa môže vyskytnúť gastrointestinálne krvácanie a intestinálna obštrukcia s rozvojom subileózneho až ileózneho stavu. V diagnostike tohto ochorenia majú dominantné postavenie zobrazovacie metódy (USG, CT) a ERCP. V terapii je metódou voľby chirurgická liečba spočívajúca v cholecystektómii s fistulektómiou, debridementom nekrotického tkaniva a sutúrou perforovanej steny duodéna.
cholecystolithiasa cholecystitída entero-biliárne fistuly cholecysto-duodenálna fistula pneumobília
Interná med. 2009; 9 (12): 602-604
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by