Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Chronická obštrukčná choroba pľúc a jej systémové prejavy
Peter Skyba, Pavol Joppa, Pavol Pobeha, Ružena Tkáčová
Tento článok bol publikovaný v čísle 9/2010
Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP) a jej komplikácie patria v súčasnosti v oblasti pneumológie medzi najčastejšie diskutované témy. Patogenéza a klinické prejavy CHOCHP nie sú obmedzené len na zápalový proces a štrukturálnu remodeláciu v pľúcach vyúsťujúcu do obštrukčnej ventilačnej poruchy. CHOCHP je pokladaná za tzv. multikomponentné ochorenie, ktoré je asociované s viacerými extrapulmonálnymi prejavmi, a to predovšetkým so systémovým zápalom a systémovým oxidatívnym stresom. Súčasne CHOCHP zvyšuje riziko viacerých komorbidít, akými sú ateroskleróza a jej prejavy vrátane ischemickej choroby srdca, kachexia, svalová dysfunkcia a úbytok svalovej hmoty, osteoporóza, anémia a depresia. Systémové prejavy CHOCHP a komorbidity prispievajú popri postihnutí pľúc k ďalšimu zníženiu kvality života, ako aj k zvýšeniu morbidity a mortality pacientov s CHOCHP.
chronická obštrukčná choroba pľúc obštrukčná ventilačná porucha systémový zápal oxidatívny stres kardiovaskulárne choroby komorbidity
Interná med. 2010; 10 (9): 437-443
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by