Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Odporúčania pre prax
Chronická obštrukčná choroba pľúc vo svetle inovovaných medzinárodných odporúčaní GOLD 2017
Ružena Tkáčová, Ivana Trojová
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2017
V decembri 2016 bola uverejnená inovácia odporúčaní GOLD s názvom „The 2017 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) Report”(1). Táto aktualizácia základného dokumentu GOLD je v súlade s najnovšími publikovanými vedeckými poznatkami týkajúcimi sa diagnostiky a liečby chronickej obštrukčnej choroby pľúc (CHOCHP). Inovované odporúčania zahŕňajú jednak revíziu definície CHOCHP a jednak prinášajú základný posun k personalizovanej liečbe vrátane eskalácie a deeskalácie farmakologickej liečby. Navyše 2017 GOLD Report formuluje inovované odporúčania na používanie neinvazívnej ventilácie a kyslíkovej liečby, ako aj na operácie pľúc redukujúce volum.
Interná med. 2017; 17 (1): 31-33
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by