Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Chronické zlyhanie obličiek u seniorov – liečebné možnosti
Miroslav Mydlík, Katarína Derzsiová
Tento článok bol publikovaný v čísle 6/2010
Seniorský vek - 65 rokov a viac, nie je kontraindikáciou začatia liečby nahradzujúcej funkcie obličiek. Včasná diagnóza choroby obličiek a následná dispenzarizácia seniorov v nefrologickej ambulancii je potrebná. Rozhodnutie o spôsobe liečby nahradzujúcej funkcie obličiek závisí na aktuálnom stave chorého, od prítomnosti iných chorôb a komplikácií, ale aj od spolupráce chorého resp. jeho príbuzných s nefrológom. Pri liečbe chorôb obličiek v 4. - 5. štádiu u seniorov prichádza do úvahy konzervatívna liečba, kontinuálna ambulantná peritoneálna dialýza, hemodialyzačná liečba a transplantácia obličky. Seniorský vek nie je kontraindikáciou pre transplantáciu obličky. Kvalita života seniorov počas liečby nahradzujúcej funkcie obličiek, najmä mentálna, je veľmi dobrá, ale fyzická kvalita života je čiastočne znížená. Prerušenie tejto liečby u seniorov prichádza do úvahy pri generalizovanej ateroskleróze spojenej s demenciou, v terminálnom štádiu ireverzibilnej malignej choroby alebo pri súčasnom výskyte viacerých závažných chorôb.
chronické ochorenie obličiek 4.- 5. štádium seniorský vek - 65 a viac rokov funkčné vyšetrenie obličiek liečba nahradzujúca funkcie obličiek konzervatívna liečba kontinuálna ambulantná peritoneálna dialýza hemodialýza transplantácia obličky
Interná med. 2010; 10 (6): 314-316
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by