Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
9
2020
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
čo je nové v manažmente pacientov s akútnym koronárnym syndrómom bez elevácií segmentov st?
František Kovář
Tento článok bol publikovaný v čísle 7/2007
Akútne koronárne syndrómy bez elevácie segmentov ST (NSTE AKS), ako klinický prejav aterotrombózy koronárnych artérií, predstavujú v priemyselne vyspelých krajinách významnú príčinu kardiovaskulárnej morbidity a mortality. To je dôvodom, prečo sa v ich manažmente sústreďuje značné úsilie na optimalizáciu moderných liečebných postupov. Veľká pozornosť sa venuje najmä identifikácii najrizikovejších pacientov v skupine NSTE AKS, účinnej antitrombínovej a protidoštičkovej liečbe a optimálnemu načasovaniu invazívnej diagnostiky. Na tieto oblasti sa zameral celý rad významných klinických štúdií, ktorých výsledky boli nedávno zverejnené.
akútny koronárny syndróm bez elevácie segmentov ST antitrombínová liečba antiagregačná liečba perkutánna koronárna intervencia
Interná med. 2007; 7 (7-8): 379-382
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by