Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
čo priniesli nové odporúčania esc/esh 2007 v diagnostike a liečbe artériovej hypertenzie
Peter Jonáš
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2008
V roku 2007 boli zverejnené nové Odporúčania Európskej hypertenziologickej spoločnosti a Európskej kardiologickej spoločnosti pre manažment artériovej hypertenzie. V Európe môžu nariadenia týkajúce sa starostlivosti umožniť väčšie a hlbšie diagnostické zhodnotenie kardiovaskulárneho rizika a orgánového poškodenia hypertonikov ako i širší výber antihypertenzívnej liečby.
Odporúčania 2007 subklinické orgánové poškodenie pulzový tlak stratifikácia kardiovaskulárneho rizika, domáce meranie TK.
Interná med. 2008; 8 (4): 215-220
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by