Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2020
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Cor pulmonale
Rafael Redhammer
Tento článok bol publikovaný v čísle 7/2005
Cor pulmonale (CP) je patologický stav postihujúci pravú komoru srdca a je výsledkom jej akútneho, intermitentného alebo trvalého preťaženia v dôsledku pľúcnej artériovej hypertenzie. V závislosti od trvania ochorenia rozoznávame cor pulmonale acutum, ak sa zmeny vyvíjajú v priebehu niekoľkých hodín až dní; vzniká najčastejšie pri masívnej embolizácii trombotickými alebo netrombotickými hmotami do pľúcnice a môže skončiť smrteľne. Cor pulmonale chronicum je hypertrofia pravej komory srdca spôsobená ochorením, ktoré postihuje štruktúru alebo funkciu pľúc, vrátane ochorení hrudníka alebo pľúcnych ciev, s výnimkou stavov, ktoré sú spôsobené primárnym postihnutím ľavého srdca alebo vrodenou srdcovou chybou. Podľa príčin poznáme tieto formy: hypoxickú, vaskulárnu alebo reštriktívnu. Diagnostika CP sa opiera o anamnézu, fyzikálne vyšetrenie a inštrumentálne a pomocné vyšetrovacie metódy (RTG hrudníka, EKG, echokardiografiu, špirálovú výpočtovú tomografiu, perfúznu a ventilačnú scintigrafiu pľúc, funkčné vyšetrenie pľúc, pravostrannú katetrizáciu srdca, pľúcnu angiografiu a ďalšie). V terapii sa uplatňujú liečba základného ochorenia, jej komplikácií, pľúcnej hypertenzie a zlyhávajúceho srdca. Obnovenie adekvátnej výmeny plynov v pľúcach, oxygenoterapia, diuretická a kardiotonická liečba sú podstatnou súčasťou liečby. Vo farmakoterapii CP sa uplatňujú antikoagulanciá, syntetický prostacyklín a jeho deriváty, blokátory vápnikových kanálov, antagonisty endoteliálnych receptorov, inhibítory forfodiesterázy typu 5 a ďalšie. Podávanie diuretík vyžaduje opatrnosť pre možnú depléciu draslíka, ktorá spolu s hypoxiou, preťažením myokardu a užívaním sympatikomimetík môže viesť k fatálnym dysrytmiám. Ku komplikáciám patria: vznik kardiálnej cirhózy, sekundárny hyperaldosteronizmus, kompenzačná polyglobúlia so zvýšením hematokritu a zvýšenou viskozitou krvi. Včasná diagnostika a liečba môžu zlepšiť prognózu ochorenia.
pľúcna hypertenzia chronická obštrukčná choroba pľúc pľúcne fibrózy tromboembolická choroba sekundárny hyperaldosteronizmus
Interná med. 2005; 5 (7-8): 422-428
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by