Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
9
2020
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Cor pulmonale
Rafael Redhammer
Tento článok bol publikovaný v čísle 7/2005
Cor pulmonale (CP) je patologický stav postihujúci pravú komoru srdca a je výsledkom jej akútneho, intermitentného alebo trvalého preťaženia v dôsledku pľúcnej artériovej hypertenzie. V závislosti od trvania ochorenia rozoznávame cor pulmonale acutum, ak sa zmeny vyvíjajú v priebehu niekoľkých hodín až dní; vzniká najčastejšie pri masívnej embolizácii trombotickými alebo netrombotickými hmotami do pľúcnice a môže skončiť smrteľne. Cor pulmonale chronicum je hypertrofia pravej komory srdca spôsobená ochorením, ktoré postihuje štruktúru alebo funkciu pľúc, vrátane ochorení hrudníka alebo pľúcnych ciev, s výnimkou stavov, ktoré sú spôsobené primárnym postihnutím ľavého srdca alebo vrodenou srdcovou chybou. Podľa príčin poznáme tieto formy: hypoxickú, vaskulárnu alebo reštriktívnu. Diagnostika CP sa opiera o anamnézu, fyzikálne vyšetrenie a inštrumentálne a pomocné vyšetrovacie metódy (RTG hrudníka, EKG, echokardiografiu, špirálovú výpočtovú tomografiu, perfúznu a ventilačnú scintigrafiu pľúc, funkčné vyšetrenie pľúc, pravostrannú katetrizáciu srdca, pľúcnu angiografiu a ďalšie). V terapii sa uplatňujú liečba základného ochorenia, jej komplikácií, pľúcnej hypertenzie a zlyhávajúceho srdca. Obnovenie adekvátnej výmeny plynov v pľúcach, oxygenoterapia, diuretická a kardiotonická liečba sú podstatnou súčasťou liečby. Vo farmakoterapii CP sa uplatňujú antikoagulanciá, syntetický prostacyklín a jeho deriváty, blokátory vápnikových kanálov, antagonisty endoteliálnych receptorov, inhibítory forfodiesterázy typu 5 a ďalšie. Podávanie diuretík vyžaduje opatrnosť pre možnú depléciu draslíka, ktorá spolu s hypoxiou, preťažením myokardu a užívaním sympatikomimetík môže viesť k fatálnym dysrytmiám. Ku komplikáciám patria: vznik kardiálnej cirhózy, sekundárny hyperaldosteronizmus, kompenzačná polyglobúlia so zvýšením hematokritu a zvýšenou viskozitou krvi. Včasná diagnostika a liečba môžu zlepšiť prognózu ochorenia.
pľúcna hypertenzia chronická obštrukčná choroba pľúc pľúcne fibrózy tromboembolická choroba sekundárny hyperaldosteronizmus
Interná med. 2005; 5 (7-8): 422-428
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by