Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
1
2021
Gastroenterológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
ISSN:1336–1473
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Crohnova choroba – súčasný pohľad na jej imunopatogenézu a imunoterapiu
Milan Buc
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2004
Crohnova choroba je orgánovo - špecifická autoimunitná choroba, pri ktorej zatiaľ neznámy mikróbny alebo environmentálny antigén spúšťa celý komplex autoimunitných procesov atakujúcich a poškodzujúcich črevnú stenu. Dominantnú úlohu, najmä v iniciálnej fáze rozvoja choroby, zohrávajú T - lymfocyty, ich TH1 - subpopulácia. Ide o geneticky podmienenú chorobu; z viacerých génov sa ako najvýznamnejší ukazuje NOD - 2, ktorý kóduje proteín patriaci k intracelulárnym vzorkovým receptorom (PRR). Hlavnou funkciou NOD2 je tlmiť signalizačné dráhy, ktoré vznikajú pri ligácii TLR2 peptidoglykánom prítomným v stene baktérií. Pri Crohnovej chorobe sa pozoruje jeho mutácia; následná nedostatočná negatívna signalizácia spôsobí nekontrolovaný priebeh zápalových procesov. Tieto navyše podporuje aj zvýšená aktivita transkripčného proteínu Smad - 7, čoho výsledkom je nedostatočné imunosupresívne pôsobenie cytokínu TGF - ß. Poznanie imunopatologických procesov umožňuje aj efektívnejšiu terapiu, kde sa presadzujú monoklonové protilátky proti prozápalovému cytokínu TNF (infliximab) a adhezívnej molekule α4ß1 (natalizumab).
infliximab M. Crohn natalizumab NOD2 TGF - β TLR2 Smad - 7
Gastroenterol. prax 2004; 3 (4) 216-219
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by