Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
D-diméry a venózny tromboembolizmus
Tomáš Petrovič, Tomáš Koller, Juraj Payer
Tento článok bol publikovaný v čísle 12/2008
Venózny tromboembolizmus predstavuje mimoriadne závažné a časté kardiovaskulárne ochorenie. Vzhľadom na svoju variabilitu, ale hlavne nešpecificitu príznakov zostáva často nerozpoznaný a aj keď naň myslíme, je často pre lekára diagnostickou výzvou. Základným laboratórnym vyšetrením v diagnostike tromboembólie je stanovenie D-dimérov. Pri negatívnom výsledku, za použitia vhodnej metodiky (ELISA, LIA), pri strednom a nízkom klinickom podozrení, môžeme toto ochorenie považovať za prakticky vylúčené - vzhľadom na vysokú negatívnu prediktívnu hodnotu uvedených testov. Ďalším benefitom stanovovania D-dimérov je ich prognostická hodnota. Vysoké hodnoty môžu byť aj markerom malignity, ako aj horšej celkovej prognózy pacienta. Rovnako zvýšené hodnoty D-dimérov po ukončení antikoagulačnej liečby predstavujú zvýšené riziko recidívy venózneho tromboembolizmu, a tak nám pomáhajú pri rozhodovaní o prípadnom predĺžení antikoagulačnej liečby.
D-diméry venózny tromboembolizmus hlboká venózna trombóza pľúcna embólia
Interná med. 2008; 8 (12): 633- 636
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by