Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Diabetes mellitus 1. typu - súčasť autoimunitných polyglandulárnych syndrómov
Zbynek Schroner, Ivica Lazúrová
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2006
Pod pojmom autoimunitný polyglandulárny syndróm (APS) rozumieme súčasné autoimunitné postihnutie najmenej dvoch endokrinných žliaz u toho istého pacienta, pričom pridružené postihnutie iných neendokrinných orgánov je relatívne časté. DM 1. typu sa vyskytuje ako tzv. „component disease“ u všetkých troch typov APS. DM 1. typu je najvzácnejší pri APS I. typu. Benígny priebeh inzulitídy pri APS I. typu sa dáva do súvislosti s mutáciami AIRE génu na 21. chromozóme. DM 1. typu sa často vyskytuje ako súčasť APS II. a obzvlášť APS III. typu. Pri APS II. a III. typu je DM 1. typu viazaný najmenej zo 40 % na špecifické alely HLA systému, preto sa často manifestuje spoločne s ochorením, ktorého vznik a vývoj je tiež viazaný na HLA systém.
autoimunitný polyglandulárny syndróm I. II. III. typu diabetes mellitus 1. typu
Interná med. 2006; 6 (2): 75-78
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by