Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Diabetes mellitus a kognitívne poruchy
Miriam Kozárová, Zuzana Kozelová, Antónia Lacková
Tento článok bol publikovaný v čísle 6/2020
Demencia je obávané vážne neurodegeneratívne ochorenie, ktorého prevalencia je podľa epidemiologických štúdií vyššia v diabetickej populácii v porovnaní s nediabetickou. Riziko demencie u pacientov s diabetom mellitom 2. typu je zvýšené až o 50 %. Asociácia medzi diabetom a demenciou pritom nie je vysvetliteľná len rastúcou prevalenciou cukrovky a predlžovaním života diabetikov. Za základnú príčinu sa považuje inzulínová rezistencia a deficit účinku inzulínu v centrálnom nervovom systéme. Cieľom prehľadovej práce je podať informáciu o patofyziológii rozvoja demencie nazývanej tiež diabetes mellitus 3. typu, o vplyve jednotlivých antidiabetík na kognitívne funkcie a poskytnúť praktické návody na úpravu antidiabetickej liečby u pacientov s poklesom kognitívnych funkcií.

Diabetes mellitus and cognitive disorders
Dementia is a feared neurodegenerative severe disease with a higher prevalence in the diabetic population compared to non-diabetic patients according to epidemiological studies. The risk of dementia in patients with type 2 diabetes mellitus is increased by nearly 50%. The association between diabetes and dementia cannot be explained only by the growing prevalence of diabetes and the prolongation of life of patients with diabetes mellitus. The causal reason is thought to be insulin resistance and insulin deficiency in the central nervous system. The review aims to provide information about the pathophysiology of the development of dementia, called also type 3 diabetes mellitus and the effect of various antidiabetics on cognitive functions. It also wants to provide practical guidelines for adjusting antidiabetic treatment in patients with cognitive function decline.
Keywords: diabetes mellitus, dementia, hyperglycaemia, hyperinsulinemia, antidiabetic drugs


diabetes mellitus demencia hyperglykémia hyperinzulinémia antidiabetiká
Interná med. 2020; 20 (6): 257-259
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by