Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Diabetes mellitus v staršom veku
Juraj Vozár
Tento článok bol publikovaný v čísle 11/2004
Diabetes mellitus sa vo vyššom veku vyskytuje častejšie ako v nižších vekových skupinách. Navyše, existuje mnoho pacientov, ktorí o svojom ochorení nevedia. Musíme rozlišovať medzi diabetikmi, u ktorých diabetes vznikol v skoršom veku a pretrváva do vyššieho veku a diabetom, ktorý vznikol vo vyššom veku. Druhá skupina má lepšiu prognózu. Liečba diabetu vo vyššom veku si vyžaduje väčšiu opatrnosť, ktorá sa týka výberu a dávky liekov ako i možných liekových interakcií pri liekovej polyterapii a často i polypragmázii. Diabetes vo vyššom veku má typické mikroangiopatické a hlavne makroangiopatické komplikácie s nevyhnutnosťou liečiť sprievodnú hyperlipidémiu a hypertenziu, aby sme znížili kardiovaskulárnu morbiditu a mortalitu.
diabetes mellitus vyšší vek
Interná med. 2004; 4 (11): 567-572
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by