Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
10
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Diabetes mellitus v staršom veku
Juraj Vozár
Tento článok bol publikovaný v čísle 11/2004
Diabetes mellitus sa vo vyššom veku vyskytuje častejšie ako v nižších vekových skupinách. Navyše, existuje mnoho pacientov, ktorí o svojom ochorení nevedia. Musíme rozlišovať medzi diabetikmi, u ktorých diabetes vznikol v skoršom veku a pretrváva do vyššieho veku a diabetom, ktorý vznikol vo vyššom veku. Druhá skupina má lepšiu prognózu. Liečba diabetu vo vyššom veku si vyžaduje väčšiu opatrnosť, ktorá sa týka výberu a dávky liekov ako i možných liekových interakcií pri liekovej polyterapii a často i polypragmázii. Diabetes vo vyššom veku má typické mikroangiopatické a hlavne makroangiopatické komplikácie s nevyhnutnosťou liečiť sprievodnú hyperlipidémiu a hypertenziu, aby sme znížili kardiovaskulárnu morbiditu a mortalitu.
diabetes mellitus vyšší vek
Interná med. 2004; 4 (11): 567-572
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by