Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
Diagnostika a terapia zápalov pľúc
Mária Tamášová
Tento článok bol publikovaný v čísle 6/2015
Práca prináša pohľad na aktuálnu epidemiológiu pneumónií, klinický obraz, diagnostiku, terapiu a rozbor najčastejších
patogénov spôsobujúcich toto ochorenie. Pneumónie sú zápalové ochorenia dýchacích ciest s vysokou morbiditou. Pacienti
s týmto ochorením tvoria viac ako 30 % pacientov praktických lekárov, v období epidémie je ich ešte viac. Mortalita
na pneumóniu je pomerne vysoká, je 3. najčastejšou príčinou smrti. Mortalita stúpa po 50. roku života. Rizikovou
skupinou sú tiež mladí ľudia so zníženou imunitou, fajčiari, pacienti s CHOCHP, onkologickí pacienti. Preto včasná diagnostika
a včas začatá liečba sú veľmi dôležité. Výskyt a príznaky sú ovplyvnené meniacim sa spektrom mikróbov a ich
vyvolávajúcou príčinou. Napriek rôznym vyvolávateľom sú príznaky týchto ochorení veľmi podobné.
pneumónia klinický obraz diagnostika baktérie cielená liečba
Interná med. ; 15 (6): 268-272
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by