Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Diagnostika gastroezofágového refluxu
Habib Narwan
Tento článok bol publikovaný v čísle 11/2004
Gastroezofágová refluxná choroba (Gastroesophageal Reflux Disease – GERD, v anglickej verzii GORD) sa prejavuje symptómami, ako sú pyróza, regurgitácia kyslého, prípadne horkého obsahu do proximálnej časti ezofágu až po hrdlo. Ak pri protrahovanom pôsobení žalúdkového obsahu nastane poškodenie sliznice pažeráka, môže v pokročilejšom štádiu u pacienta vzniknuť aj dysfágia až odynofágia. Často tieto klinické príznaky a medikamentový test (antisekrečná terapia) stačia na to, aby lekár stanovil diagnózu ezofágového refluxu, sú však prípady, keď stanovenie diagnózy GERD nie je jednoduché a jednoznačné. Napríklad bolesť za hrudnou kosťou môže zapríčiniť refluxová ezofagitída, ale môžu na tom participovať aj srdcové a pľúcne choroby, respektíve porucha motility pažeráka a iné príčiny torakalgie.
gastroezofágová refluxná choroba pH metria
Interná med. 2004; 4 (11): 573-576
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by