Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
Diferenciálna diagnostika cholestatických chorôb pečene dospelých
Mária Szántová
Tento článok bol publikovaný v čísle 9/2015
Cholestatické ochorenia pečene sa dnes vyskytujú podstatne častejšie, než tomu bolo v minulosti. Až 1/3 všetkých laboratórnych
vyšetrení je spojená s laboratórnym syndrómom cholestázy (zvýšením GMT). Je to dané populačným nárastom
obezity, metabolického syndrómu a nealkoholovej steatózy pečene (NAFLD) ako i podielom alkoholovej choroby pečene.
Posledné roky priniesli definíciu novej klinickej jednotky IgG4-asociovanej cholangitídy, lepšie poznanie dedičných cholestatických
ochorení i nové diagnostické kritériá liekovej hepatotoxicity. Európska spoločnosť pre štúdium pečene priniesla
odporúčania pre menežment cholestatických ochorení pečene a diferenciálno-diagnostický algoritmus. Článok prehľadnou
formou sumarizuje jednotlivé príčiny cholestázy u dospelých, ich definíciu a hlavné charakteristiky.
cholestáza intrahepatálna cholestáza cholangitída
Interná med. 2015; 15 (9): 381-386
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by