Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
Diferenciálna diagnostika cholestatických chorôb pečene dospelých
Mária Szántová
Tento článok bol publikovaný v čísle 9/2015
Cholestatické ochorenia pečene sa dnes vyskytujú podstatne častejšie, než tomu bolo v minulosti. Až 1/3 všetkých laboratórnych
vyšetrení je spojená s laboratórnym syndrómom cholestázy (zvýšením GMT). Je to dané populačným nárastom
obezity, metabolického syndrómu a nealkoholovej steatózy pečene (NAFLD) ako i podielom alkoholovej choroby pečene.
Posledné roky priniesli definíciu novej klinickej jednotky IgG4-asociovanej cholangitídy, lepšie poznanie dedičných cholestatických
ochorení i nové diagnostické kritériá liekovej hepatotoxicity. Európska spoločnosť pre štúdium pečene priniesla
odporúčania pre menežment cholestatických ochorení pečene a diferenciálno-diagnostický algoritmus. Článok prehľadnou
formou sumarizuje jednotlivé príčiny cholestázy u dospelých, ich definíciu a hlavné charakteristiky.
cholestáza intrahepatálna cholestáza cholangitída
Interná med. 2015; 15 (9): 381-386
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by