Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
9
2020
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Diferenciálna diagnostika patologických fraktúr
Zdenko Killinger, Kristína Brázdilová, Eva Lalcíková, Daniel Čierny, Juraj Payer
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2010
Výskyt zlomenín hlavne vo vyššom veku neustále narastá čo má nepriaznivý vplyv nielen na morbiditu, ale aj na mortalitu pacientov. Nie všetky fraktúry sú však v dôsledku primárnej osteoporózy. V odôvodnených prípadoch je preto potrebné vylúčiť aj inú etiológiu fraktúr resp. sekundárnu osteoporózu. Autori prezentujú v článku prehľad najčastejšie sa vyskytujúcich benígnych a malígnych ochorení, ktoré sú asociované s výskytom fraktúr s dôrazom na ich diferenciálnu diagnostiku hlavne voči osteoporotickým fraktúram.
patologická fraktúra osteoporóza diferenciálna diagnostika fraktúr
Interná med. 2010; 10 (2): 83-89
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by