Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
Diferenciálna diagnostika pleurálnych výpotkov
Ján Plutinský
Tento článok bol publikovaný v čísle 11/2015
Autor sa vo svojej práci zaoberá diagnózou a diferenciálnou diagnózou pleurálnych výpotkov. Základom diferenciálnej
diagnostiky je pleurálna punkcia. V rámci diferenciálnej diagnostiky pleurálneho výpotku by sme mali urobiť biochemickú,
cytologickú, bakteriologickú analýzu a výsledky by mali byť doplnené o histologický dôkaz. Pred pleurálnou punkciou
je potrebné urobiť vyšetrenie pacienta s odberom anamnézy vrátane biochemickej analýzy, röntgenologického
a/alebo CT vyšetrenia hrudníka a so sonografickým vyšetrením hrudníka a brucha. Vhodný manažment pleurálneho
výpotku závisí od jeho diferenciálnej diagnostiky.
pleurálny výpotok diferenciálna diagnostika pleurálna punkcia biopsia pleury
Interná med. 2015; 15 (11): 495-499
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by