Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
2
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Dorzálna rizotómia – chirurgická deaferentácia močového mechúra
Martin Benčo1, Július De Riggo1, Branislav Kolarovszki1, Ján Ľupták2, Ján Švihra2, Yvetta Mellová3
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2009
Cieľ práce: Transverzálna lézia miechy (TLM) vedie k ireverzibilnej strate vôľových funkcií pod miestom lézie a k zmenám vo funkcii vylučovacích orgánov, ktoré predstavujú potenciálne riziko poškodenia obličiek. V práci analyzujeme možnosti chirurgickej deaferentácie močového mechúra ako prevencie poškodenia obličiek po TLM. Materiál a metódy: Na základe literárneho prehľadu autori sumarizujú a porovnávajú v súčasnosti používané postupy chirurgickej deaferentácie močového mechúra. Anatómia lumbosakrálnej chrbtice a chirurgický postup je prezentovaný na kadávere. Výsledky: Deaferentáciu močového mechúra možno vykonať buď na conus medullaris miechy, v priebehu koreňov cauda equina alebo na spinálnych gangliách. Vzdialenosťou od miechy úspešnosť chirurgickej deaferentácie klesá. Záver: Chirurgická deaferentácia močového mechúra predstavuje jednu z terapeutických možností pri liečbe neurogénnej lézie močového mechúra po TLM. Jej vykonaním je zabezpečená spoľahlivá prevencia poškodenia obličiek.
transverzálna lézia miechy neurogénny močový mechúr deaferentácia močového mechúra
Klin. urol. 2009; 5 (3): 106-110
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by