Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Všeobecné lekárstvo
Drogová závislosť – aktuálna situácia v slovenskej republike
Ľubomír Okruhlica, Imrich Šteliar, Silvia Slezáková
Tento článok bol publikovaný v čísle 10/2011
Cieľom príspevku je informovať širšiu odbornú verejnosť o súčasných charakteristikách a základných trendoch situácie na drogovej scéne u nás v súvislosti s dopadmi na zdravie. Metódy: V štúdii boli použité zistenia získané metódou deskriptívnej štatistiky, doplnené klinickými pozorovaniami z praxe medicíny drogových závislostí. Základom kvantitatívnej štatistiky boli údaje spracované Národným monitorovacím centrom pre drogy zo zdrojov Národného centra zdravotníckych informácií a Centra pre liečbu drogových závislostí Bratislave. Výsledky: Najpopulárnejším z kontrolovaných psychoaktívnych látok (drog) je užívanie kanabisu. V posledných rokoch bol zaznamenaný síce pomalý, ale jasný nárast dopytu po liečbe kvôli závislosti od kanabisu. Z tzv. tvrdých drog sa dostalo do popredia zneužívanie metamfetamínov (pervitínu) a stabilizácia až pokles nastal pokiaľ ide o užívateľov opioidov, najmä heroínu. Problémom je nárast kombinovaného užívania viacerých látok často spolu s alkoholom. Priaznivým znakom je výrazný pokles injekčných užívateľov drog, so stále nízkym výskytom infekcie HIV a so stabilizáciou incidencie infekcie vírusom hepatitídy typu C. Závery: Ako poukazujú zistené trendy je situácia v užívaní psychoaktívnych látok - drog na Slovensku pomerne dynamická a ťažko predvídateľná. V širokej medicínskej praxi je z diagnostických a terapeutických dôvodov dôležité akcentovať potrebu toxikologického skríningu. Zdravotno-ekonomické dôsledky vznikajú najmä z dôvodu následných somatických poškodení, ktorým je ale možné predísť, alebo ich aspoň minimalizovať existujúcimi efektívnymi programami liečby závislostí.
drogy závislosti epidemiológia psychoaktívne látky HIV hepatitída C
Interná med. 2011; 11 (10): 463-467
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by