Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Edoxaban – ďalší hráč na poli modernej antikoagulačnej liečby
Ivana Šoóšová
Tento článok bol publikovaný v čísle 11/2017
Edoxaban je perorálny reverzibilný priamy inhibítor faktora Xa s lineárnym farmakokinetickým profilom a priaznivou
biologickou dostupnosťou. Po podaní sa rýchlo vstrebáva v gastrointestinálnom trakte s dosiahnutím maximálnej koncentrácie
v plazme o 1 až 2 hodiny po užití. Jeho plazmatický polčas je približne 10 až 14 hodín. S edoxabanom boli
realizované veľké štúdie v troch klinických oblastiach. Štúdia ENGAGE AF-TIMI 48 porovnávala edoxaban s warfarínom
u pacientov s nevalvulárnou fibriláciou predsiení. Štúdia Hokusai-VTE sa zaoberala prevenciou a liečbou venózneho
tromboembolizmu (VTE) a pľúcnej embólie oproti warfarínu. Klinický program STARS bol zameraný na prevenciu VTE
po ortopedických výkonoch v oblasti kolenného a bedrového kĺbu v porovnaní s enoxaparínom. Nasledujúci text podrobne
rozoberá účinnosť a bezpečnosť edoxabanu u pacientov s nevalvulárnou FP.
nevalvulárna fibrilácia predsiení antikoagulačná liečba edoxaban ENGAGE AF-TIMI 48
Interná med. 2017; 17 (11): 435-438
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by