Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
9
2020
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Klinická štúdia
Efekt metabolického syndrómu na liečbu nitrendipínom u pacientov v strednom a vyššom veku s artériovou hypertenziou
Viera Kosmálová, Viera Husárová, Eva Hirnerová, Ján Lietava
Tento článok bol publikovaný v čísle 9/2008
Komponenty metabolického syndrómu ako abdominálna obezita a/alebo inzulínová rezistencia môžu negatívne ovplyvňovať efekt antihypertenzívnej terapie. V populácii 3 015 pacientov (39,8 % mužov a 60,2 % žien) s priemerným vekom 61,8 ± 11,6 roka (19 - 95 rokov) s artériovou hypertenziou stredne ťažkého až ťažkého stupňa sme sledovali efekt viacerých markerov kardiometabolického rizika na hypotenzívny efekt krátkodobej liečby nitrendipínom. Ambulantní pacienti s artériovou hypertenziou vykazujú vysokú prevalenciu metabolického syndrómu 48,3 % s výraznou prevahou u žien 53,7 % vs. 40,2 %. Pri krátkodobej liečbe nitrendipínom sme zistili výrazný pokles krvného tlaku sprevádzaný poklesom celkového rizika o 36,2 % podľa SCORE. Nadváha, obezita, abdominálna obezita, hypertriglyceridemický pás, metabolický syndróm ani diabetes mellitus nevykazovali negatívny efekt na účinnosť nitrendipínu.
metabolický syndróm artériová hypertenzia nitrendipin abdominálna obezita
Interná med. 2008; 8 (9): 475-480
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by