Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Endokrinní orbitopatie, současné diagnostické a léčebné možnosti Kde jsme a kam směřujeme?
Zdeněk Fryšák, David Karásek, Milan Halenka, Jan Schovánek
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2017
Endokrinní orbitopatie (EO) je onemocnění, které v průběhu času nabývá do značné míry rysy „systémové choroby”. Procento nemocných postižených EO není velké, ale při frekvenci chorob štítné žlázy v populaci je počet postižených nezanedbatelný. Evidentními důsledky neadekvátní léčby jsou nevratné změny jak ve vzhledu pacienta, tak v jeho zrakových funkcích. Klinická i laboratorní diagnostika je detailně propracovávaná, což reflektují pravidelně aktualizované doporučené postupy. Přesto je nad čím se zamyslet. V obecné rovině existují důkazy, že podstatou EO je oxidativní stres. K dispozici máme spektrum laboratorních metod včetně možnosti kvantifikace specifických, stimulujících imunoglobulinů (TSI). To ovšem platí pro klasické, typické případy. V péči endokrinologa, oftalmologa, případně neurologa se sporadicky objevují pacienti bez prokazatelné tyreopatie, ale naopak s nesporným postižením očních svalů, případně s velmi zákeřnou variantou EO označovanou jako „dystyreoidní optická neuropatie” (DON) ohrožující nositele poměrně rychlou ztrátou zraku. Léčebné výsledky významně ovlivňuje jak pozdní tak neadekvátní terapie, stejně jako nespolupráce pacienta. Následující řádky vycházejí z praxe endokrinologů z centra, kde se nemocní s EO soustřeďují. Cílem je upozornit čtenáře, v čem se chybuje a zda je co zlepšit. Pohled oftalmologa včetně ultrasonografie orbit je dotčen pouze v míře nezbytné k pochopení řešeného tématu. Jedná se o velmi specifickou problematiku, která musí být prezentována erudovaným oftalmologem s praktickou zkušeností s metodou a svým významem si zasluhuje samostatné pojednání.
Endokrinní orbitopatie (EO) Graves-Basedowova choroba (GB) lymfocytární chronická Hashimotova tyreoiditis (HT) „hashitoxikóza” (HTX) dystyreoidní optická neuropatie” (DON) receptor pro TSH (r-TSH) imunoglobuliny blokující štítnou žlázu (TBI) imunoglobuliny stimulující štítnou žlázu (TSI) ultrasonografie orbity (USG) ultrasonografie orbity (USG), zrakově evokované potenciály (VEP)
Interná med. 2017; 17 (1): 12-17
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by