Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
Endoskopické polypektómie v žalúdku
Marian Bátovský
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2016
Diagnostický prínos endoskopickej polypektómie v hornom úseku tráviaceho traktu spočíva v získaní celého polypu,
ktorý môže byť podrobený dôkladnému histologickému vyšetreniu. V presne identifikovaných prípadoch sa stáva zároveň
definitívnym terapeutickým zákrokom v liečbe polypov, z ktorých niektoré majú malígny potenciál. Každý žalúdkový
polyp väčší ako 10 mm v priemere, ako aj každý neoplastický polyp by mal byť odňatý in toto. Biopsia väčšinou
postačuje na diagnostiku polypov fundických žliaz, malých hyperplastických polypov aj malých NET-ov. Adenómy by
mali byť pre svoj malígny potenciál odňaté v celom rozsahu bez ohľadu na ich veľkosť.
polyp žalúdka endoskopická polypektómia adenómy žalúdka
Interná med. 2016; 16 (2): 45-47
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by