Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Etiopatogenéza a nová klinicko-etiologicko anatomicko- klasifikácia končatinovocievnej ischemickej choroby
Peter Gavorník
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2010
Práca sa zaoberá obliterujúcimi chorobami artériového cievneho systému aorty a artérií dolných a horných končatín. V článku sa rozoberá etiopatogenéza a nová klinicko-etiologicko-anatomicko-patofyziologická (CEAP) klasifikácia končatinovocievnej ischemickej choroby, ktorá vznikla z iniciatívy predsedu Sekcie angiológov Slovenskej lekárskej komory v rámci projektu CIEVY.
končatinovocievna ischemická choroba (KICH) etiopatogenéza CEAP (klinicko-etiologicko-anatomicko-patofyziologická) klasifikácia
Interná med. 2010; 10 (3): 115-123
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by