Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Kazuistiky
Explózia močového mechúra počas transuretrálnej resekcie prostaty
Ľuboš Tešľa, Igor Milichovský, Michal Kmak
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2018
Explózia močového mechúra predstavuje raritný prípad komplikácie bežného endoskopického urologického výkonu.
Autori prezentujú vzácny prípad iatrogénnej ruptúry močového mechúra v dôsledku náhlej a neočakávanej explózie
plynov vzniknutých počas transuretrálnej resekcie prostaty, mechanizmus vzniku a preventívne opatrenia. Explózia
močového mechúra predpokladá transuretrálny výkon s použitím diatermie, akumuláciu výbušných plynov v močovom
mechúre a prísun vyššej koncentrácie kyslíka z vonkajšieho vzduchu operačnej miestnosti.

Bladder explosion during transurethral resection of the prostate

Bladder explosion is a rare complication of a common urological endoscopic procedure. The authors present a rare
case of iatrogen bladder rupture due to the sudden and unexpected explosion of gases produced during transuretral
resection of prostate, mechanism of origin and preventive steps. The transuretral procedure with diathermy,
accumulation of explosive gases in the bladder and supplying a higher concentration of oxygen from external
air in the operating room is expected to cause bladder explosio n,.

Keywords: intravesical explosion, bladder rupture, prostate, transuretral resection
intravezikálna explózia ruptúra močového mechúra prostata transuretrálna resekcia
Klin urol 2018; 14 (3): 127 – 130
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by