Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Extrahepatálne prejavy chronickej hepatitídy C
Sylvia Dražilová
Tento článok bol publikovaný v čísle 12/2018
Asi 70 % pacientov s chronickou hepatitídou C trpí extrahepatálnymi prejavmi. Esenciálna zmiešaná kryoglobulinémia, membránovoproliferatívna glomerulonefritída, leukocytoklastická vaskulitída, lichen planus a non-Hodgkinov lymfóm patria medzi najčastejšie extrahepatálne manifestácie chronickej hepatitídy C. Pribúdajú informácie o vyššom riziku diabetu mellitu 2. typu a kardiovaskulárnych príhod u pacientov s chronickou hepatitídou C. Extrahepatálne manifestácie významne ovplyvňujú morbiditu a mortalitu infikovaných pacientov. Naopak, efektívna antivírusová liečba môže priaznivo ovplyvniť ich priebeh. Navyše sú často jediným príznakom infekcie a ich poznanie
umožní včasné stanovenie diagnózy u asymptomatických pacientov.

Extrahepatic manifestations of chronic viral hepatitis
About 70% patients with chronic HCV infection suffer from extrahepatic manifestation. Mixed cryoglobulinemia, membranoproliferative glomerulonephritis, leucocytoclastic vasculitis, lichen planus and non Hodgkin lymphoma are the most frequent extrahepatic manifestation of chronic hepatitis C. The evidence about higher risk of diabetes mellitus type 2 and cardiovascular diseases for patients with chronic hepatitis C is increasing. Extrahepatic manifestations affect the morbidity and mortality of infected patients in a significant way. However, effective antiviral therapy can possitively influence the run of extrahepatic manifestations. Moreover, the extrahepatic manifestations are often the only sign of the disease and their recognition enables to determine the diagnosis early by asymptomatic patients.
Keywords: hepatitis C, extrahepatic manifestations, glomerulonehritis, mixed cryoglobulinemia, direct-acting antivirals
hepatitída C extrahepatálne prejavy glomerulonefritída zmiešaná kryoglobulinémia pôsobiace antivirotiká
Interná med.2018; 18 (12): 505-508
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by