Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Farmakologická liečba hyperkalciémie pri primárnej hyperparatyreóze
Ivica Lazúrová
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2011
Primárna hyperparatyreóza je najčastejšou príčinou hyperkalciémie u ambulantných pacientov. Väčšina pacientov je asymptomatických, avšak časť z nich môže mať príznaky, ktoré sú výsledkom pôsobenia parathormónu (PTH) na viaceré orgány a systémy. Hoci paratyreoidektómia je jedinou kurabilnou liečbou PHPT, u časti chorých môže zlyhať, prípadne byť vysokoriziková alebo dokonca kontraindikovaná. V týchto prípadoch je potrebná farmakologická liečba. Lieky, ktoré sa používajú v terapii PHPT, možno rozdeliť do dvoch skupín: prvú skupinu tvoria lieky pôsobiace na cieľové orgány PTH (estrogény, bisfosfonáty, kalcitonín a iné) a druhú skupinu tvoria kalcimimetiká - lieky pôsobiace priamo na sekréciu PTH. Ich hlavným predstaviteľom je cinacalcet. Vo viacerých štúdiách mal cinacalcet výrazný účinok na normalizáciu hladín kalcia a tento efekt pretrváva aj počas dlhodobej aplikácie. Je veľmi dobre tolerovaný a predstavuje hodnotnú a efektívnu liečbu primárnej hyperparatyreózy. Ďalšie terapeutické možnosti zahŕňajú monoklonálne protilátky proti PTH alebo PTH receptoru a ďalšie nové agonisty alebo alosterické modulátory CaR.
primárna hyperparatyreóza hyperkalciémia kalcimimetiká cinacalcet
Interná med. 2011; 11 (1): 21-24
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by