Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Feochromocytóm a paraganglióm: klinicko-genetické aspekty
Ivana Jochmanová, Karel Pacák
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2015
Feochromocytómy (FEO) a paragangliómy (PGL) sú neuroendokrinné nádory produkujúce katecholamíny vychádzajúce z adrenálnych a extraadrenálnych chromafinných tkanív. V poslednej dekáde sme boli schopní získať množstvo informácií o genetických faktoroch uplatňujúcich sa v patogenéze FEO/PGL. V súčasnosti je známych 21 génov, ktorých zárodočné alebo somatické mutácie sú asociované so vznikom FEO/PGL. Takmer všetky známe génové mutácie pri FEO/PGL bývajú spojené s charakteristickým fenotypom, lokalizáciou nádorov, ako aj s typickým výskytom iných nádorov. Včasná diagnostika FEO/PGL je nevyhnutnou podmienkou na začatie adekvátnej a cielenej liečby. Navyše skríningové vyšetrenia
u príbuzných pacientov s FEO/PGL môžu pomôcť odhaliť a včas liečiť prípadné ochorenie. Poznanie genetického pozadia FEO/PGL je nevyhnutným predpokladom na rozhodovanie pre skríningové, diagnostické a terapeutické postupy.
feochromocytóm paraganglióm hereditárne syndrómy genetické testovanie
Interná med. ; 15 (2): 74-77
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by