Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: KAZUISTIKY
Fixné kombinácie – moderný trend smerujúci k zlepšeniu adherencie a kontroly artériovej hypertenzie
Anton Dlesk, Juraj Payer
Tento článok bol publikovaný v čísle 9/2015
Artériová hypertenzia patrí medzi najčastejšie sa vyskytujúce ochorenia kardiovaskulárneho systému s vysokou prevalenciou.
Neliečená artériová hypertenzia výrazne zvyšuje riziko kardiovaskulárnych príhod, zlyhávania srdca a obličiek.
Napriek širokému spektru účinných antihypertenzív nie je u mnohých pacientov dosiahnutá adekvátna kontrola
tlaku krvi. Väčšina pacientov s artériovou hypertenziou potrebuje na dosiahnutie cieľových hodnôt tlaku krvi dva a viac
liekov s antihypertenzívnym účinkom. Stúpajúci počet tabliet často znižuje ochotu pacienta lieky dlhodobo užívať. Adherenciu
pacienta k liečbe artériovej hypertenzie možno zlepšiť použitím tabliet s fixnou kombináciou antihypertenzívnych
látok. Fixné kombinácie antihypertenzív predstavujú moderný terapeutický nástroj na zlepšenie kontroly artériovej
hypertenzie.
hypertenzia adherencia fixné kombinácie
Interná med. 2015; 15 (9): 415-417
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by