Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: KAZUISTIKY
Fixné kombinácie – moderný trend smerujúci k zlepšeniu adherencie a kontroly artériovej hypertenzie
Anton Dlesk, Juraj Payer
Tento článok bol publikovaný v čísle 9/2015
Artériová hypertenzia patrí medzi najčastejšie sa vyskytujúce ochorenia kardiovaskulárneho systému s vysokou prevalenciou.
Neliečená artériová hypertenzia výrazne zvyšuje riziko kardiovaskulárnych príhod, zlyhávania srdca a obličiek.
Napriek širokému spektru účinných antihypertenzív nie je u mnohých pacientov dosiahnutá adekvátna kontrola
tlaku krvi. Väčšina pacientov s artériovou hypertenziou potrebuje na dosiahnutie cieľových hodnôt tlaku krvi dva a viac
liekov s antihypertenzívnym účinkom. Stúpajúci počet tabliet často znižuje ochotu pacienta lieky dlhodobo užívať. Adherenciu
pacienta k liečbe artériovej hypertenzie možno zlepšiť použitím tabliet s fixnou kombináciou antihypertenzívnych
látok. Fixné kombinácie antihypertenzív predstavujú moderný terapeutický nástroj na zlepšenie kontroly artériovej
hypertenzie.
hypertenzia adherencia fixné kombinácie
Interná med. 2015; 15 (9): 415-417
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by