Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Gastroenterológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
ISSN:1336–1473
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Gastroenterológia
pre prax 2/2009
Téma čísla
Prekancerózy žlčníka
Juraj Májek, Ľuboš Žitňan
Cysty žlčovodov a cholangiokarcinómy
Anton Vavrečka
Chronická pankreatitída ako prekanceróza
Táňa Novotná, Anton Vavrečka
Hereditárna pankreatitída ako prekanceróza
Marian Bátovský
Iné rizikové faktory karcinómu pankreasu
Peter Makovník
Prehľadové práce
Biologická terapia karcinómu hrubého čreva a konečníka
Tomáš Šálek
Pediatrická gastroenterológia
Hereditárna pankreatitída
Iveta Čierna
Kazuistiky
Trombóza renálnej vény u pacienta s ulceróznou pankolitídou
Barbora Desatová, Tatiana Novotná
Cholangiosepsa u pacientky s hepatikojejunoanastomózou
Daniel Malík, Barbora Desatová, Igor Páv, Anton Vavrečka, Jiří Černoch
úskalia dlhodobej kortikoterapie u pacienta s ulceróznou kolitídou
Vladimír Klinovský, Barbora Desatová, Ľudovít Jančula, Marian Bátovský
Test
Garantovaný autodidaktický test
Vydanie časopisu GASTROENTEROLÓGIA pre prax č. 2/2009 podporili firmy: BERLIN-CHEMIE, BIOGEMA, MERCK SERONO, NUTRICIA, SIEMENS, SOLVAY, WÖRWAG.
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Gastroenterológia
pre prax
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by