Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Glomerulopatia asociovaná s obezitou
Miriam Kozárová, Mária Rašiová, Ľudmila Podracká
Tento článok bol publikovaný v čísle 5/2012
Tradičné renálne dôsledky obezity zahŕňajú zvýšený prietok obličkami, glomerulárnu hyperfiltráciu a renálnu hypertrofiu. Proteinúria je ďalšou často pozorovanou komplikáciou obezity s celosvetovo zvyšujúcou sa prevalenciou. Presná etiopatogenéza glomerulopatie asociovanej s obezitou (obesity-related glomerulopathy, ORG) zostávala dlho neobjasnená. ORG charakterizovaná proteinúriou, normálnym sérovým albumínom a absenciou opuchov alebo len miernym opuchovým stavom môže viesť až k terminálnemu obličkovému zlyhaniu. Napriek tomu, že prvé krátkodobé štúdie s ORG opisovali jej pomerne benígny klinický priebeh, nové dáta svedčia o zlej dlhodobej prognóze obéznych pacientov s histologicky verifikovanou ORG. ORG by sa mala stať štandardnou súčasťou diferenciálnej diagnostiky chronickej renálnej choroby s proteinúriou u obéznych pacientov.
obezita proteinúria inzulínová rezistencia glomerulopatia
Interná med. 2012; 12 (5): 202-207
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by