Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
1
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Onkologická urológia
Histologická who klasifikácia 2004 nádorov močového mechúra: pohľad urológa
Michal Horňák
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2006
V ostatných rokoch vzniká snaha revidovať nomenklatúru urotelových nádorov močového mechúra. V r. 2004 uverejnila Svetová zdravotnícka organizácia nomenklatúru nádorov, pričom brala do úvahy biologické správanie sa nádorov ako aj dokázateľné cytogenetické a molekulárno-biologické zmeny. V novej WHO klasifikácii 2004 stoja oproti sebe dve veľké skupiny nádorov: neinvazívne oproti invazívnym. Autori novej klasifikácie sa zjednotili v tom, že existujú dve podskupiny urotelových nádorov so zreteľným, rozdielnym klinickým priebehom. Na jednej strane stoja geneticky stabilizované nádory, ku ktorým patria papilárne urotelové neoplázie s nízkym malígnym potenciálom a neinvazívne urotelové karcinómy nízkeho stupňa malignity. Na druhej strane sú geneticky nestabilizované nádory s neinvazívnym a invazívnym karcinómom vysokého stupňa malignity. V práci sa opisuje nová histologická WHO klasifikácia 2004 z pohľadu urológa.
nádory mechúra histologická WHO klasifikácia
Klin. urol. 2006; 2 (1): 6 - 9
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by