Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
1
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Ženská urológia a urodynamika
Hyperaktívny močový mechúr etiológia, patogenéza a nové možnosti liečby
Peter Zvara, Katarína Zvarová
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2006
Hyperaktívny močový mechúr je závažný klinický problém. Napriek veľkému úsiliu modernej vedy je jeho etiológia stále nejasná a univerzálne účinná terapia neexistuje. Acetylcholín je neurotransmiter zodpovedný za kontrakciu detruzora a lieky s anticholínergným efektom sa na liečbu hyperaktivity používajú najčastejšie. Ich mechanizmus účinku je založený na blokáde muskarínových receptorov v stene močového mechúra s následnou redukciou kontraktility hladkej svaloviny detruzora. Mnohí pacienti túto liečbu odmietnu pre slabú účinnosť a nežiadúce vedľajšie účinky. Senzorická inervácia zabezpečuje prenos informácií o náplni a bolesti močového mechúra do vyšších regulačných centier. Štúdie z oblasti základného výskumu za posledných 20 rokov priniesli poznatky, ktoré svedčia o tom, že senzorické nervy zohrávajú významnú úlohu v etiológii hyperaktivity močového mechúra. Jedným z dôkazov platnosti tejto teórie je fakt, že blokátory senzorických vaniloidných receptorov, kapsaicín a resiniferatoxín, výrazne zmiernia hyperaktivitu detruzora. Pre vysokú cenu, výrazné vedľajšie účinky a technické problémy spojené s ich aplikáciou sa v bežnej klinickej praxi tieto preparáty nepoužívajú. Veľa pozornosti sa v poslednom období venuje spazmolytickým účinkom botulotoxínu. Priaznivý efekt tohto preparátu je pravdepodobne podmienený moduláciou funkcie motorických aj senzorických nervov. Botulotoxín A injikovaný do steny močového mechúra na niekoľko mesiacov zredukuje hyperaktivitu detruzora a zníži dyskomfort v oblasti malej panvy. Vedľajšie účinky spojené s jeho podaním sú ojedinelé. Najnovšie poznatky o patofyziológii dolných močových ciest poukazujú na nové možnosti liečby. Farmakologická intervencia na úrovni senzorickej inervácie otvára nové perspektívy v liečbe iritačných močových symptómov a urgentnej inkontinencie. Výsledky experimentálnych štúdií ukazujú, že tento spôsob liečby selektívne zmierni hyperaktivitu detruzora a zachová jeho normálnu kontraktilitu.
hyperaktívny močový mechúr senzorická inervácia botulotoxín
Klin. urol. 2006; 2 (1): 14 - 17
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by