Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Idiopatické intersticiálne pneumónie 2. časť - charakteristika jednotlivých typov a ich liečba
Ružena Tkáčová, Štefan Tóth
Tento článok bol publikovaný v čísle 6/2004
V súčasnosti sa na základe klinicko - rádiologicko - histologického obrazu rozlišuje sedem nozologických jednotiek patriacich k idiopatickým intersticiálnym pneumóniám (IIP): idiopatická pľúcna fibróza, nešpecifická intersticiálna pneumónia, kryptogénna organizujúca sa pneumónia, akútna intersticiálna pneumónia (Hamman - Richov syndróm), respiračná bronchio-litída s intersticiálnou pľúcnou chorobou, deskvamatívna intersticiálna pneumónia a lymfocytová intersticiálna pneumónia. Diagnostický proces ako i liečba IIP sú i v súčasnosti zložité, preto v prehľade zdôrazňujeme potrebu úzkej kooperácie medzi pneumológom, rádiológom a patológom pri stanovení správnej diagnózy. Liečba kortikoidmi je pri IIP indikovaná po stanovení konkrétnej klinicko - rádiologicko - patologickej diagnózy a jej efektívnosť sa hodnotí v 3 - 6 mesačných intervaloch podľa rtg, počítačovej tomografie, funkčných parametrov, bronchoalveolárnej laváže, laboratórnych parametrov ako i klinického stavu. Podľa efektu liečby sa zvažuje pokračovanie v liečbe, vysadenie kortikoidov, alebo zmena liečebného režimu (kombinácia kortikoidov s azatioprinom alebo cyklofosfamidom).
idiopatické intersticiálne pneumónie idiopatická pľúcna fibróza respiračná insuficiencia kortikoidy
Interná med. 2004; 4 (6): 346 - 351
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by