Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: KAZUISTIKY
Infertilita ako príznak malígneho ochorenia semenníkov
Matúš Richnavský, Vincent Nagy, Martin Hrivňák, Ľubomír Lachváč, Andrej Bӧӧr
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2020
Prezentujeme 33-ročného pacienta, ktorého vyšetrili pre sterilné manželstvo trvajúce 1,5 roka. Manželka z predošlého vzťahu mala jedno dieťa. Nález v spermiograme potvrdil azoospermiu. Pacient sa podrobil bilaterálnemu odberu tkaniva semenníkov metódou TESE (Testicular sperm extraction). V ľavom semenníku sa diagnostikoval seminóm a germ cell neoplázia in situ (GCNIS – ide o prekurzor mnohých nádorov semenníka) a v pravom semenníku GCNIS. Pacientovi urobili vľavo radikálnu orchiektómiu a vpravo po konzultácii s onkológom odporučili rádioterapiu.

Infertility as a potential symptom of testis malignity
In our case report, we present a case of a 33-year-old patient who was examined because of 1.5 years lasting sterile marriage. The wife has one child from her previous relationship. The patient underwent a seminogram examination, which confirmed azoospermia. Based on these results, a bilateral extraction of testicular tissue with TESE method (Testicular sperm extraction) was performed. In the left testicle, the seminoma was diagnosed together with germ cell neoplasia in situ (GCNIS) and the right testicle GCNIS. The patient underwent a radical orchiectomy at the left side. At the right side after oncological consultation, radiotherapy (RT) was recommended.
Keywords: infertility, germ cell neoplasia in situ, orchiectomy, seminoma, testicular malignity
infertilita germ cell neoplázia in situ orchiektómia seminóm malignita semenníka
Klin urol 2020; 16 (1): 43 – 44
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by