Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 1/2007
Prehľadové práce
Súčasnosť a perspektívy inzulínovej liečby
Zbynek Schroner
Diagnostika a liečba akútneho zlyhania pečene
Štefan Hrušovský, Michal R. Piják, Martin Demeš, Miroslav Žigrai
Súčasné možnosti diagnostiky a liečby pľúcnej hypertenzie
Pavol Joppa, Ružena Tkáčová
Malígne nádory exokrinnej časti pankreasu
Barbora Desatová, Stella Hlinšťáková, Mohammed Al Bedairi, Ľubomír Michalko, Ivan Vranka
Kazuistiky
Panhypopituitarizmus u 37-ročnej ženy
Lucia Potocká, Vladimír Koščák, Ida Lapošová, Eva Žemberová, Mária Kardošová, Andrej Repovský
Klinická farmakológia
Aktuálne otázky antidoštičkovej liečby kyselinou acetylsalicylovou v primárnej a sekundárnej prevencii cievnych ochorení u diabetikov
Anna Remková
Rôzne
Moderné trendy v liečbe vysoko rizikových pacientov s artériovou hypertenziou
Marian Sninčák, Valéria Sninčáková, Kamil Pahuli, Zuzana Solárová
Poľskí internisti slávili sté výročie založenia svojej národnej spoločnosti
Ivan Ďuriš
Test
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
Vydanie tohto čísla časopisu a uverejnenie testu č. 1/2007 podporili firmy: BERLIN-CHEMIE AG, CIECH POLFA, HARTMANN-RICO, OZONE LABORATORIES SLOVAKIA, RICHTER GEDEON, STADA, SERVIER, TEVA
Informácie odborných spoločností
Polish society of internal medicine 1906-2006
Eugene Joseph Kucharz
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by