Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 1/2007
Prehľadové práce
Súčasnosť a perspektívy inzulínovej liečby
Zbynek Schroner
Diagnostika a liečba akútneho zlyhania pečene
Štefan Hrušovský, Michal R. Piják, Martin Demeš, Miroslav Žigrai
Súčasné možnosti diagnostiky a liečby pľúcnej hypertenzie
Pavol Joppa, Ružena Tkáčová
Malígne nádory exokrinnej časti pankreasu
Barbora Desatová, Stella Hlinšťáková, Mohammed Al Bedairi, Ľubomír Michalko, Ivan Vranka
Kazuistiky
Panhypopituitarizmus u 37-ročnej ženy
Lucia Potocká, Vladimír Koščák, Ida Lapošová, Eva Žemberová, Mária Kardošová, Andrej Repovský
Klinická farmakológia
Aktuálne otázky antidoštičkovej liečby kyselinou acetylsalicylovou v primárnej a sekundárnej prevencii cievnych ochorení u diabetikov
Anna Remková
Rôzne
Moderné trendy v liečbe vysoko rizikových pacientov s artériovou hypertenziou
Marian Sninčák, Valéria Sninčáková, Kamil Pahuli, Zuzana Solárová
Poľskí internisti slávili sté výročie založenia svojej národnej spoločnosti
Ivan Ďuriš
Test
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
Vydanie tohto čísla časopisu a uverejnenie testu č. 1/2007 podporili firmy: BERLIN-CHEMIE AG, CIECH POLFA, HARTMANN-RICO, OZONE LABORATORIES SLOVAKIA, RICHTER GEDEON, STADA, SERVIER, TEVA
Informácie odborných spoločností
Polish society of internal medicine 1906-2006
Eugene Joseph Kucharz
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by