Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 1/2011
Prehľadové práce
Hyponatriémia – významný prediktor pri cirhóze pečene
Gabriela Bernasovská
Feochromocytóm: možnosti biochemickej diagnostiky
Pavel Blažíček
Serózne meningoencefalitídy
Alena Mackových, Igor Stankovič
Farmakologická liečba hyperkalciémie pri primárnej hyperparatyreóze
Ivica Lazúrová
Klinická farmakológia
Nežiaduce účinky neuroleptík vo vyššom veku
Štefan Krajčík, Peter Mikus
Klinická štúdia
Zlepšuje použitie elektronického monitorovacieho zariadenia „helping hand“ compliance pri liečbe telmisartanom? výsledky randomizovanej štúdie coast
Daniel Pella
Kazuistiky
Syndróm neprimeranej sekrécie antidiuretického hormónu ako nežiaduci účinok psychofarmák
Peter Kružliak
Test
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
Vydanie časopisu Interná medicína č. 1/2011 podporili firmy: BAYER, EGIS, PROM.MEDIC, SERVIER
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by