Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 1/2016
PREHĽADOVÉ PRÁCE
Káva a ochorenia pečene
Mária Szántová, Michaela Fedelešová, Zuzana Ďurkovičová
Súčasný manažment pacientov s primárnym hyperaldosteronizmom
Ivica Lazúrová
Anémie chronických chorôb
Viera Fábryová
Angiotenzín receptor neprylizín inhibítor prináša celkom nový prístup v liečbe pacientov nielen s chronickým srdcovým zlyhávaním so zníženou funkciou ľavej komory, ale aj u pacientov s artériovou hypertenziou
Andrej Dukát, Milan Kriška, Lucia Mistríková, Fedor Šimko
Aktinomykotická ooforitída ako nepoznaná príčina septického stavu
Martina Figurová, Magdaléna Kovářová, Vladimír Klinovský, Juraj Payer, Anna Plichtová, Maroš Suchánek
Antitrombocytová antitrombotická prevencia a liečba vaskulárnych a orgánovovaskulárnych artériových chorôb
Peter Gavorník, Viera Fialová
Rabdomyolýza a obličky
Zoltán Borbély, Andrea Mazanová
RÔZNE
V Európskej únii schválili idarucizumab, špecifické antidotum voči dabigatranetexilátu
Boehringer Ingelheim
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by