Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 11-12/2014
Prehľadové práce
Renálna sympatiková denervácia – budúcnosť v liečbe rezistentnej artériovej hypertenzie?
Ľubomír Fľak, Juraj Maďarič, Ivan Vulev
úvod do problematiky paliatívnej medicíny
Jana Hoozová
Nové pohľady na hepatopulmonálny syndróm a portopulmonálnu hypertenziu u pacientov s ochorením pečene
Alexandra Danningerová-Molnárová
Kazuistiky
Význam vrodených a získaných rizikových faktorov trombózy v adolescentnom veku
Lenka Lisá, Ivana Plameňová, Ján Sýkora, Kamil Zeleňák, Juraj Sokol, Peter Kubisz
Klinická farmakológia
Bezpečnosť liekov – zodpovednosť pre koho?
Milan Kriška, Etela Janeková
Rôzne
Klinická skúsenosť liečby astmy bronchiale budesonid / formoterolom
Tomáš Kužma
Test
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
Vydanie časopisu Interná medicína č. 11-12/2014 podporili firmy: KRKA, SERVIER
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by