Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 11-12/2014
Prehľadové práce
Renálna sympatiková denervácia – budúcnosť v liečbe rezistentnej artériovej hypertenzie?
Ľubomír Fľak, Juraj Maďarič, Ivan Vulev
úvod do problematiky paliatívnej medicíny
Jana Hoozová
Nové pohľady na hepatopulmonálny syndróm a portopulmonálnu hypertenziu u pacientov s ochorením pečene
Alexandra Danningerová-Molnárová
Kazuistiky
Význam vrodených a získaných rizikových faktorov trombózy v adolescentnom veku
Lenka Lisá, Ivana Plameňová, Ján Sýkora, Kamil Zeleňák, Juraj Sokol, Peter Kubisz
Klinická farmakológia
Bezpečnosť liekov – zodpovednosť pre koho?
Milan Kriška, Etela Janeková
Rôzne
Klinická skúsenosť liečby astmy bronchiale budesonid / formoterolom
Tomáš Kužma
Test
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
Vydanie časopisu Interná medicína č. 11-12/2014 podporili firmy: KRKA, SERVIER
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by