Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 12/2003
Prehľadové práce
Terapia nefrotického syndrómu v súčasnosti
Miroslav Šašinka, Katarína Furková, Ľudmila Podracká
Chronická obštrukčná choroba pľúc — patogenéza, diagnostika
Štefan Urban
Anémie chronických ochorení
Alžbeta Balíková
Extrahepatálne manifestácie hepatitídy c
Peter Jarčuška, Štefan Hrušovský, Eduard Veselíny, Miriam Jarčušková
Nátriuretické peptidy
Ivica Lazúrová
Aneuryzmy abdominálnej aorty sú trvalou výzvou
Vladimír Šefránek
Sekundárna prevencia náhlych cievnych mozgových príhod výsledky multicentrických klinických štúdií
Slavomíra Filipová
Súčasná koncepcia etiopatogenézy syndrómu inzulínovej rezistencie – metabolického syndrómu x
Juraj Hrnčiar
Paraneoplastické syndrómy – 2. časť
Milan Žuffa, Juraj Hrnčiar
Interná medicína v skratke
Rukovat diagnostiky a terapie crohnovej choroby a ulceróznej kolitídy
Marián Bátovský
Komentáre
Pohľad na liečbu ochorení z pozície internistu
Ján Murín
Rosuvastatín: nový inhibítor 3 - hydroxy - 3 - methylglutaryl koenzým a reduktázy
doc. MUDr. Martin Gajdoš, CSc.,
Príloha - všeobecné lekárstvo
Panická porucha
Ján Pečeňák
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by