Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 3/2004
Prehľadové práce
Výber vhodného hypolipemika podľa typu dyslipoproteinémie
Daniel Pella
Hypertenzia v gravidite
Katarína Beňová, Ivan Balažovjech, Rudolf Novotný, Ján Kmec
Prehľad odporúčaní európskej spoločnosti pre hypertenziu a európskej kardiologickej spoločnosti (esh/esc 2003) a niektoré odlišnosti amerických odporúčaní (jnc 7). 1. časť – klasifikácia hypertenzie a odhad kardiovaskulárneho rizika
Jozef Bulas
Mikrovaskulárna angina pectoris ako prejav dysfunkcie cievneho endotelu koronárnych arteriol a súčasť fenoménov syndrómu inzulínovej rezistencie – 1. časť
Juraj Hrnčiar
Akútny astmatický záchvat
Eva Rozborilová
Syndróm z rozpadu nádoru - tumor lysis syndrome (tls)
Adriana Kafková, Elena Tóthová
Kazuistiky
Prvé prípady importovanej hepatitídy e v slovenskej republike
Igor Stankovič, Marta Ondrušková, Ľudmila Šišková, Vladimír Rolný
Interná medicína v skratke
Trombofilné stavy ako rizikový faktor trombóz
Anna Remková
Komentáre
Dilema syndrómu x pokračuje... aká je vlastne úloha syndrómu inzulínovej rezistencie v patogenéze, prevencii a liečbe kardiovaskulárnych ochorení?
Juraj Hrnčiar
Test
Garantovaný autodidaktický test s odbornou garanciou slovenskej internistickej spoločnosti
Príloha - všeobecné lekárstvo
Nádory semenníka
Dalibor Ondruš, Martina Cuninková
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by