Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 3/2008
Prehľadové práce
Malý atlas echokardiografie – 2. časť
Gabriel Valočik
Nové trendy v manažmente diabetes mellitus 2. typu
Vladimír Uličiansky
Dietetické opatrenia v liečbe obezity
Viera Kissová
Perorálna antikoncepcia a trombofília
Ján Staško, Zuzana Bezáková, Stanislava Rumanová, Peter Kubisz
Diabetes mellitus 2. typu metformín a onkologické ochorenia
Zbynek Schroner
Ovplyvňuje krvácanie prognózu u akútnych koronárnych syndrómov bez elevácie segmentov st?
František Kovář
Fibróza pľúc – stále veľa nejasností v etiológii, diagnostike a liečbe
Bohumil Matula
Anémia pri ochoreniach obličiek
Jaroslava Richterová, Peter Ponťuch
Komentáre
Nové liečebné postupy v prevencii diabetických vaskulárnych komplikácií – čo očakávame od výsledkov štúdie advance
Boris Krahulec
Rôzne
Správa zo zimnej diabetologickej konferencie v tatranskej javorine 28. - 30. marec 2008
Zbynek Schroner
Príloha - všeobecné lekárstvo
Poruchy príjmu potravy očami psychológa (obezita, anorexia, orthorexia)
Gabriela Herényiová
Test
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
Vydanie časopisu Interná medicína č. 3/2008 podporili firmy: BAYER SCHERING PHARMA, BERLIN-CHEMIE, BOEHRINGER INGELHEIM, ELI LILLY, GSK, RICHTER GEDEON, MERCK, MSD, NOVARTIS, SERVIER, VIFOR, VALEANT
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by