Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 3/2008
Prehľadové práce
Malý atlas echokardiografie – 2. časť
Gabriel Valočik
Nové trendy v manažmente diabetes mellitus 2. typu
Vladimír Uličiansky
Dietetické opatrenia v liečbe obezity
Viera Kissová
Perorálna antikoncepcia a trombofília
Ján Staško, Zuzana Bezáková, Stanislava Rumanová, Peter Kubisz
Diabetes mellitus 2. typu metformín a onkologické ochorenia
Zbynek Schroner
Ovplyvňuje krvácanie prognózu u akútnych koronárnych syndrómov bez elevácie segmentov st?
František Kovář
Fibróza pľúc – stále veľa nejasností v etiológii, diagnostike a liečbe
Bohumil Matula
Anémia pri ochoreniach obličiek
Jaroslava Richterová, Peter Ponťuch
Komentáre
Nové liečebné postupy v prevencii diabetických vaskulárnych komplikácií – čo očakávame od výsledkov štúdie advance
Boris Krahulec
Rôzne
Správa zo zimnej diabetologickej konferencie v tatranskej javorine 28. - 30. marec 2008
Zbynek Schroner
Príloha - všeobecné lekárstvo
Poruchy príjmu potravy očami psychológa (obezita, anorexia, orthorexia)
Gabriela Herényiová
Test
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
Vydanie časopisu Interná medicína č. 3/2008 podporili firmy: BAYER SCHERING PHARMA, BERLIN-CHEMIE, BOEHRINGER INGELHEIM, ELI LILLY, GSK, RICHTER GEDEON, MERCK, MSD, NOVARTIS, SERVIER, VIFOR, VALEANT
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by