Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 3/2013
Prehľadové práce
Poruchy minerálového metabolizmu a kostná choroba u pacientov po transplantácii obličky 2. časť: prevencia a liečba
Barbara Grandtnerová
Hemodialýza, peritoneálna dialýza a ich modifikácie v liečbe chronického zlyhania obličiek
Miroslav Mydlík, Katarína Derzsiová
Fabryho choroba – výzva pre interdisciplinárny prístup
Peter Solík, Peter Lesný, Milan Luknár, Ivan Varga, Eva Goncalvesová
Pôvodné práce
Skúsenosti s 10-ročným skríningom kolorektálneho karcinómu v ambulancii všeobecného lekára
Peter Bobčák
Klinická farmakológia
Nové možnosti protidoštičkovej liečby akútnych koronárnych syndrómov
Vasiľ Hricák
Optimalizácia liečby artériovej hypertenzie podľa najnovších odporúčaní
Juraj Hromec
Kazuistiky
Poškodenie achillových šliach po užívaní ciprofloxacínu
Jozef Hajdák
Test
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
Vydanie časopisu Interná medicína č. 3/2013 podporili spoločnosti: AMGEN, ASTRA ZENECA, BIOXA, RM DIAGNOSTICS, SERVIER
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by